Søk

Ansatte

Pr. 01.01.23:
Vi er pr. i dag 27 ansatte, herav to lærlinger.
Driftes av Styreportalen AS