Autorisasjoner

Autorisert elektroentreprenør:

Vanlig installasjon av elektriske anlegg i boliger, industri og næringsbygg.  

Teleinstallatør (TIA):

Post- og teletilsynets autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr.

Partnerskapsavtalen - sertifisert som Partnerbedrift:

Sertifikatet dokumenterer at bedriften har inngått forpliktende samarbeid med en eller flere skoler, i den hensikt å gi elevene større innsikt i arbeids- og næringsliv.

Brannsikring:

Autorisert i prosjektering, montering, idriftssettelse og service på Elotec brannvarslingsanlegg.

Innbruddssikring:

Godkjent for salg, installasjon og service på automatiske innbruddsalarmanlegg.

Godkjent som lærlingbedrift:

Vi oppfyller de krav som fylkeskommunen stiller til å kunne være en lærlingbedrift i elektrobransjen.

Opplæringskontoret i Hedmark:

Medlem i Opplæringskontoret for elektrofag i Hedmark.
Søk
Driftes av Styreportalen AS