Søk

Info om e-faktura til våre leverandører

Informasjon til våre leverandører

Spar tid og penger ved å sende oss dine fakturaer elektronisk

Vi har nå tatt i bruk elektronisk faktura (efaktura) for å effektivisere fakturabehandlingen i Installasjonsservice AS, og ser allerede at det sparer oss mye tid og penger. Vi vil derfor oppfordre våre leverandører til å gjøre det samme. Elektronisk faktura er den raskeste, tryggeste og billigste måten for din bedrift å sende oss fakturaer på.

Fordeler for deg som sender oss e-faktura:
  • Ingen printing, pakking, porto og postlegging
  • Raskere innbetalinger og bedre likviditet
  • Full kontroll på at fakturaen når frem umiddelbart
  • Alle data registreres automatisk og korrekt hos oss

Flere av våre forretningspartnere velger nå å gå over til elektronisk faktura på grunn av disse fordelene.
Vi ser frem til å motta efaktura fra dere i nær fremtid.
Det vil spare både tid og penger for dere som leverandør, og for oss som kunde.

Ta kontakt om dere vil høre mer om vår erfaring med efaktura.

Vi KAN OG VIL ta imot E-faktura!

Vi er registrert i ELMA-registeret med org. nr. 959 954 666 (Peppol).

Alternativt pr. e-post som PDF-fil, til firmapost@installasjonsservice.no

 / Trine

Noen begreper om eFaktura


Hva er EHF?

Elektronisk handelsformat (EHF) er det offentlige standardformatet for eFaktura. Alle fakturaer som sendes gjennom den felleseuropeiske digitale infrastrukturen for elektronisk handel blir sendt i dette formatet.

Hva vil det si? Les mer om EHF


Hva er ELMA?

Alle bedrifter som ønsker å motta eFaktura, behøver en «elektronisk adresse» som fakturaen kan sendes til. ELMA er et norsk register med oversikt over alle virksomheter som kan motta efaktura.

Hvordan melde seg inn?


Hva er aksesspunkt?

Aksesspunkt er et slags elektronisk postkontor som sender og mottar eFakturaer på dine vegne. Gjennom dette blir du tilknyttet PEPPOL-nettverket, og kan sende og motta fakturaer til alle som er tilknyttet infrastrukturen.

Lyst å vite mer?
Driftes av Styreportalen AS