Moeller

Trådløse styringer   -   Kabling er historie!

Med RF-systemet fra Moeller har utviklingen av trådløs teknologi fått en ny dimensjon. Systemet anerkjennes av alle gjennom sin fleksibilitet, sine lave startkostnader så vel som enkel, rask og renslig installasjon og idriftssettelse.

Ett system for alle bruksområder: alle kjente funksjoner som lys, varme- eller klima- og ventilasjonsstyring kan styres via radiosignal. Selve bryterelementet som styrer lasten monteres skjult i innfellingsboks, koblingsboks eller plasseres skjult over himling. Betjeningsknappen klebes ganske enkelt fast på veggen.

Ideelt for nybygg og modernisering så vel som plasser hvor man ikke kan føre frem kabel til bryteren, og der hvor man ønsker mer komfort uten store bygningsmessige inngrep. Kan gjerne betjenes fra fjernkontroll, mobiltelefon eller TV-apparatet.  

Det er nesten bare fantasien som setter grenser for hvilke funksjoner og styringer du kan få til med et slik system, både praktiske, sikkerhetsmessig og komfortløsninger. Bryterne kan leveres i flere farger.

For nærmere informasjon: http://www.moeller.no
Søk
Driftes av Styreportalen AS