Søk

Nobø

Nobø ble startet i 1918 og har lange tradisjoner for høy kvalitet og tidsriktig design. I starten produserte bedriften bøtter og emballasje, noe som skaffet Nobø kompetanse på tynnplatebearbeiding. Navnet kommer også opprinnelig fra denne type produksjon, Norsk Bøttefabrikk. Bedriften sysselsetter i dag 180 ansatte og har en omsetning på ca. 150 mill.

Fabrikken med 17000 m2 gulvareal ligger på Stjørdal, nær Trondheim lufthavn Værnes. Nobø har en fremtidsrettet strategi med fokus på utvikling, noe som har gjort at man har vært først ute med flere teknologiske løsninger. Riktig kvalitet, design og fleksibel produksjon har gjort Nobø til en markedsleder i flere land.

Nobø produserer varmeovner i ulike varianter, som gir høy varmekomfort og trygg oppvarming. Det er gjennom mange år lagt vekt på styringssystemer som gir godt inneklima og bedret økonomi. Siden 70-tallet har Nobø vært en aktiv pådriver når det gjelder miljøvennlig bruk av energi. Dette gjør at Nobø kan tilby gode produkter for styring av elektriske varmeanlegg og -apparater. Nobø leverer i dag sine produkter til store deler av verden.

 Her har vi en kort presantasjon av Nobø safir ovner, og deres nye styresystem Orion 700. (for mer info: www.nobo.no)
Driftes av Styreportalen AS