Produkter

Elektriske installasjoner er i de flestes øyne kun en teknisk nødvendighet, og ofte et designmessig onde. Dette med god grunn, men i den senere tid har design og praktiske løsninger blitt høyt prioritert blant mange produsenter og leverandører av elektrisk materiell til boligformål.

Det finnes i dag utstyr som i langt større grad enn før kan bli en diskret, eller en stilig prikk over i`en i et rom. Det finnes også styre- og reguleringsmuligheter av lyset, som i stor grad bidrar til komfort og pene installasjonsløsninger. Dette er også systemer som kan brukes til å styre stikkontakter og elektrisk matriell, slik at det også kan være en stor sikkerhetsmessig fordel. Avanserte varmestyringer bidrar til energisparing.

Her er et lite utvalg:

Søk
Driftes av Styreportalen AS