Søk

Tavleverksted

Installasjonsservice AS har siden 1990 hatt eget tavleverksted.

 I forbindelse med utbyggingen av våre lokaler i 1997, ble det bygd egen tavleavdeling på nærmere 150 m². Denne virksomheten sysselsetter 2-3 montører i store deler av året.

Bakgrunnen for denne satsingen på eget tavleverksted skyldes i stor grad vårt samarbeid med en landsdekkende leverandør til vann og avløpsstasjoner. I forbindelse med disse prosjektene bygger vi små og store styretavler til disse stasjonene. Vi leverer også større fordelingskap, i tillegg er vi også selvsagt selvforsynt med tavler og fordelinger til våre egne prosjekter.

Vi bygger med andre ord alt fra automatikktavler, til små og store fordelingstavler.  
Driftes av Styreportalen AS