Søk

Tjenester

Internkontroll er kommet for å bli

I Kgl. res av 6. des. 1996 ble det lovbestemt at ethvert foretak/firma som har flere enn 1 ansatt, skal - fra 1. januar 1997 - kunne dokumentere skriftlig at de har et internkontrollsystem som fungerer. Det vil si, at foretaket kan dokumentere skriftlig at de ansatte kan internkontroll, og vet hvordan den skal gjennomføres.

Når det gjelder internkontroll på det elektrisk anlegget så er det kun fagfolk - elektriker/el-entreprenør - som kan gjennomføre en tilfredsstillende internkontroll. Derfor har vi utviklet et kontrollsystem som kan ivareta alle foretaks interntroll på det elektriske anlegget.

På ovennevnte linker kan du lese mer om ansvarsfordeling og krav til de forskjellige internkontrollene. 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Her kan du lese litt om vårt tavleverksted.
Driftes av Styreportalen AS